Latin aerobic

Naším hlavním cílem je podpora zdravého životního stylu a správné formování ženské postavy.


Pomocí základních kroků aerobiku, spojovaných do jednotlivých bloků ( choreografie), rozvíjíme základní pohybové schopnosti a zvyšujeme aerobní kapacitu krevního oběhu a plic.Klademe důraz ne větší prožitek z pohybu podpořený navíc ještě kvalitní ozvučovaní technikou. Taneční aerobik je klasickou formou aerobiku, která je upravena do taneční formy a využívá tanečních kroků latiny.V tanečním aerobiku je daleko lepší prostor pro vyjádření vlastní osobnosti.

Sledujte nás